Please reload

Ostatnie posty

Opóźniony lot z Lesbos do Polski

9/8/2018

1/10
Please reload

Wyróżnione posty

Zmiana warunków wycieczki tuż przed jej rozpoczęciem

Stosunkowo częstą praktyką stosowaną przez biura podróży jest zmiana warunków wycieczki zaledwie kilka dni przed jej rozpoczęciem. Zmiana ta może polegać na przykład na skróceniu okresu wypoczynku lub zmianie hotelu. Klient biura podróży zostaje wówczas postawiony przed koniecznością podjęcia kolejnej decyzji dotyczącej zaplanowanego urlopu. Najczęściej klient może wybrać jedną z dwóch opcji tj.: zrezygnować z wycieczki albo zgodzić się na nowe warunki zaproponowane organizatora wycieczki. Nietrudno się domyślić, że taka sytuacja może być wysoce niekomfortowa.

 

 

W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że Klient powinien mieć realną możliwość dokonania wyboru czy chce od umowy odstąpić, czy też przystać na zmianę warunków umowy. Realna możliwość wyboru oznacza, że zmiana warunków wycieczki nie powinna następować tuż przed jej rozpoczęciem.

Gdyby zmiana warunków nastąpiła bezpośrednio przed imprezą turystyczną, to nawet akceptacja tych warunków nie pozbawia klientów możliwości dochodzenia od biura podróży odszkodowania lub zadośćuczynienia za zmarnowany urlop. 

 

W orzecznictwie sądów powszechnych przyjmuje się, że nie ma wystarczających podstaw by przyjąć, że organizator turystyki jest zwolniony z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy jeżeli w jakimkolwiek czasie, choćby tuż przed rozpoczęciem umówionej imprezy turystycznej, zawiadomi klienta o zmianie istotnych warunków umowy.

W wyroku z dnia 4 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygn. akt II C 97/16 za oczywiste uznał, że większość klientów planuje termin imprezy turystycznej z wyprzedzeniem i z uwzględnieniem planów zawodowych, np. terminu urlopu wypoczynkowego. W konsekwencji sąd ten przyjął, że zawiadomienie dokonane przez organizatora na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy nie dawało klientowi realnej możliwości wyboru, a tym samym tego rodzaju działanie mogło być powodem odpowiedzialności odszkodowawczej biura podróży.

 

Powyższe prowadzi do wniosku, że w przypadku nieoczekiwanej zmiany warunków wycieczki warto jest rozważyć możliwość złożenia reklamacji i dochodzenia od biura podróży zadośćuczynienia.

 

W przypadku odmowy uwzględnienia żądań przez biuro podróży, trzeba pamiętać że istnieje także możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
  • Facebook Basic Square

Tel: 788-220-136  |  kontakt@nietakiurlop.pl 

 Copyright ©  2017  nietakiurlop.pl