Please reload

Ostatnie posty

Opóźniony lot z Lesbos do Polski

9/8/2018

1/10
Please reload

Wyróżnione posty

Siła wyższa jako przyczyna odmowy wypłaty odszkodowania za lot

W przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu pasażerowie co do zasady mogą ubiegać się owypłatę odszkodowania. W takiej sytuacji należy skierować do przewoźnika odpowiednie wezwanie zawierające opis zdarzeń oraz żądanie. Odpowiedź na tego rodzaju wezwanie jest jednak często negatywna. Linie lotnicze najczęściej dążą bowiem do tego, by wypłacane przez nie odszkodowania za opóźnione lub odwołane loty były jak najniższe. W odpowiedzi na żądanie wypłaty odszkodowania linie lotnicze często powołują się na tzw. „siłę wyższą” i wskazują, że z uwagi na jej wystąpienie nie ma podstaw do wypłaty odszkodowania. Czy takie postępowanie jest zasadne?

 

Odpowiedzi na powyższe pytanie można szukać w Rozporządzeniu nr 261/2004[1]. Z z art. 5 ust. 3 tego rozporządzenia wynika, że przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty rekompensaty, jeżeli może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

 

 

Powyższe oznacza, że aby uzyskać zwolnienie od obowiązku wypłaty odszkodowania, przewoźnik lotniczy musi wykazać jednocześnie:

  • istnienie nadzwyczajnych okoliczności i związek między zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności a opóźnieniem lub odwołaniem, oraz

  • fakt, że takiego opóźnienia lub odwołania nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Dopiero wykazanie obu wyżej wskazanych przesłanek zwalnia przewoźnika z obowiązku wypłaty rekompensaty. Jeśli zatem linie lotnicze odmawiają wypłaty odszkodowania i powołują się na siłę wyższą, to warto domagać się szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zdarzeń, które mogą zostać zakwalifikowane jako siła wyższa można znaleźć na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego dostępnej pod tym linkiem: http://www.ulc.gov.pl/pl/

 

 

[1] ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
  • Facebook Basic Square

Tel: 788-220-136  |  kontakt@nietakiurlop.pl 

 Copyright ©  2017  nietakiurlop.pl