Please reload

Ostatnie posty

Opóźniony lot z Lesbos do Polski

9/8/2018

1/10
Please reload

Wyróżnione posty

Odszkodowanie za odwołany lot

Niekiedy zdarza się, że linie lotnicze odwołują zaplanowane loty. Dotyczy to także tych rejsów, na które uprzednio sprzedano już część biletów. Przyczyny tego typu sytuacji bywają bardzo różne. Może to być strajk personelu pokładowego, problemy związane z obsługą lotniska docelowego, jak również warunki pogodowe. Warto znać prawa, które przysługują pasażerom w takiej sytuacji.

Na wstępie należy podkreślić, że przewoźnik powinien przekazać pasażerom informację o przepisach dotyczących minimalnych praw pasażerów. Linie lotnicze powinny także zapewnić opiekę, której zakres zależy od czasu oczekiwania na alternatywny lot. Opieka ta obejmuje przede wszystkim wyżywienie i napoje, a w przypadku konieczności oczekiwania na kolejny lot przez jedną lub więcej nocy także prawo do zakwaterowania w hotelu.

W przypadku odwołania lotu linie lotnicze zobowiązane są do wypłaty odszkodowania. Jego wysokość zależna jest od długości lotu i wynosi:

  • 250 € dla lotów o długości do 1.500 km,

  • 400 € dla lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km,

  • 400 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości od 1.500 km do 3.500 km,

  • 600 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km.

 

Podane powyżej kwoty odszkodowania mogą zostać zmniejszone do 50%  ich wysokości w przypadku, gdy czas przylotu zaproponowanego przez przewoźnika lotu alternatywnego nie przekracza:

  • 2 godzin w przypadku lotów o długości 1.500 km,

  • 3 godzin w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych długości powyżej 1.500 km oraz w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1.500 km a 3.500 km,

  • 4 godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km.

 

W pewnych wypadkach pasażerom nie przysługuje jednak prawo do odszkodowania. Dzieje się tak przede wszystkim wówczas, gdy pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu. Prawo do odszkodowania nie przysługuje także wtedy, gdy pasażerowie zostali poinformowani odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym odlotem, ale jednocześnie zaoferowano im dogodny lot alternatywny.  

Odszkodowanie nie przysługuje również w sytuacji zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, których przewoźnik nie mógł uniknąć takich jak: warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zagrożenie bezpieczeństwa itp.

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
  • Facebook Basic Square

Tel: 788-220-136  |  kontakt@nietakiurlop.pl 

 Copyright ©  2017  nietakiurlop.pl