Please reload

Ostatnie posty

Opóźniony lot z Lesbos do Polski

9/8/2018

1/10
Please reload

Wyróżnione posty

Odpowiedzialność przewoźnika zlecającego lot

Niekiedy zdarza się, że kupujemy bilet lotniczy u jednego przewoźnika, a następnie okazuje się, że lot realizowany jest inne linie lotnicze. Tego typu sytuacja może budzić wątpliwości co do tego, który z przewoźników ponosi odpowiedzialność za ewentualne opóźnienie lotu.

 

W dniu 4 lipca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C‑532/17, z którego wynika, że odpowiedzialność ponosi przewoźnik zlecający lot, a nie jego wykonawca.

 

Wydaje się, że orzeczenie jest korzystne dla pasażerów. Podczas dokonywania zakupu biletu z reguły nie mamy bowiem wątpliwości co do tego, które linie lotnicze powinny wykonać lot. Jeśli po zakupie biletu nasz przewoźnik zdecyduje się np. na wydzierżawienie samolotu wraz z obsługą od innych linii lotniczych, to nie spowoduje to zmiany w zakresie podmiotu odpowiedzialnego. Dochodząc odszkodowania za opóźniony lot nadal będziemy mogli kierować nasze żądania do linii lotniczych, u których dokonaliśmy zakupu biletu.  

 

Cała treść wskazanego powyżej orzeczenia dostępna jest na stronach internetowych TSUE.[1]

 

 

 

 

 

[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203541&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416202

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
  • Facebook Basic Square

Tel: 788-220-136  |  kontakt@nietakiurlop.pl 

 Copyright ©  2017  nietakiurlop.pl