Please reload

Ostatnie posty

Opóźniony lot z Lesbos do Polski

9/8/2018

1/10
Please reload

Wyróżnione posty

Roczny termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Roszczenia o wypłatę odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot są tzw. roszczeniami majątkowymi. Powyższe oznacza, że co do zasady mogą one ulec przedawnieniu.

Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat terminu przedawnienia tego rodzaju roszczeń w uchwale z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt III CZP 111/16. Zgodnie z treścią uchwały: 

 

„Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. UE. L. 2004.46.1), przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 k.c.”

 

 Powyższe oznacza, że pasażerowie chcący dochodzić w Polsce roszczeń od linii lotniczych mają tylko 1 rok na ewentualne wszczęcie przeciwko przewoźnikowi lotniczemu postępowania sądowego. Roczny termin należy liczyć od momentu wystąpienia szkody, którą będzie data odwołania lub opóźnienia lotu. W przypadku wystąpienia z powództwem po upływie 12 miesięcy, pasażerowie narażają się na skuteczne podniesienie przez przewoźnika zarzutu przedawnienia i w konsekwencji na przegranie sprawy.

Na marginesie należy dodać, że polski termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot jest relatywnie krótki. Pasażerowie dochodzący swych praw w innych państwach członkowskich mają najczęściej nieco więcej czasu na podjęcie odpowiednich działań w tym zakresie.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
  • Facebook Basic Square

Tel: 788-220-136  |  kontakt@nietakiurlop.pl 

 Copyright ©  2017  nietakiurlop.pl