Please reload

Ostatnie posty

Opóźniony lot z Lesbos do Polski

9/8/2018

1/10
Please reload

Wyróżnione posty

Odszkodowanie za przekierowany lot

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.[1] umożliwia pasażerom linii lotniczych między innymi domaganie się odszkodowań za opóźnione i odwołane loty. Kwoty należnych odszkodowań zależne są przede wszystkim od czasu opóźnienia oraz długości trasy, na której odbywał się lot.

 

 

 

W kontekście powyższego należy zwrócić uwagę, że odszkodowanie należy się nie tylko pasażerom lotów odwołanych i opóźnionych, ale także pasażerom lotów, które zostały przekierowane. Z przygotowanych przez Komisję Wytycznych interpretacyjnych dotyczących rozporządzenia nr 261/2004 wynika, że lot przekierowany co do zasady traktuje się bowiem w taki sam sposób, jak lot odwołany. Należy przy tym dodać, że lot przekierowany to taki lot, gdzie pasażer ostatecznie przylatuje do portu lotniczego, który nie odpowiada portowi lotniczemu wskazanemu jako miejsce docelowe zgodnie z pierwotnym planem podróży pasażera.

 

We wspomnianych Wytycznych Komisja podkreśliła jednak, że w pewnych sytuacjach loty przekierowane mogą być traktowane jedynie jako loty opóźnione, a nie loty odwołane. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy:

  • przewoźnik lotniczy zaproponował pasażerowi zmianę planu podróży na porównywalnych warunkach przewozu, w najwcześniejszym możliwym terminie, do portu lotniczego w pierwotnym miejscu docelowym lub do jakiegokolwiek miejsca docelowego uzgodnionego z pasażerem;

  • port lotniczy przylotu i port lotniczy pierwotnego miejsca docelowego obsługuje to samo miasto lub region.

Z powyższego można wywnioskować, że w przypadku znacznej części przekierowanych lotów pasażerom przysługiwać będą roszczenia analogiczne do roszczeń związanych z opóźnieniem lotu, a zapewne rzadziej roszczenia odpowiednio związane z odwołaniem lotu.

 

Należy przy tym mieć na uwadze, że przewoźnik nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli dowiedzie, że odwołanie (przekierowanie) jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. 

 

 

 

[1] Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
  • Facebook Basic Square

Tel: 788-220-136  |  kontakt@nietakiurlop.pl 

 Copyright ©  2017  nietakiurlop.pl