Please reload

Ostatnie posty

Opóźniony lot z Lesbos do Polski

9/8/2018

1/10
Please reload

Wyróżnione posty

Kiedy starać się o odszkodowanie za opóźniony lot z biurem podróży

Korzystając z wyjazdu wakacyjnego organizowanego przez biuro podróży zdarza się, że lot na miejsce, bądź też lot powrotny, jest opóźniony. Warto orientować się czy w takiej sytuacji, a jeśli tak to od kogo, można żądać odpowiedniej rekompensaty. Tym bardziej, że linie lotnicze i biura podróży często nie informują o prawach pasażera i możliwości dochodzenia odszkodowania za takie opóźnienia.

 

W przypadku lotów odbywających się na terenie Unii Europejskiej, jak i lotów z obszaru Unii do kraju poza Unią, a także w przypadku lotów spoza UE do Unii jeżeli operator linii lotniczych ma swoją siedzibę na terenie Unii, zastosowanie znajdują europejskie przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych.

 

Są to przede wszystkim regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261 z 2004r., które dają pasażerom możliwość dochodzenia od linii lotniczych odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot, a także za odmowę przyjęcia na pokład. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, przepisy te mają także zastosowanie do lotów składających się na wczasy organizowane przez biura podróży.

 

Pomoc w przypadku opóźnień

Jeżeli lot jest opóźniony względem planowanego czasu odlotu, linie lotnicze powinny zapewnić pasażerom, adekwatnie do czasu oczekiwania: napoje i posiłki, a także prawo do dwóch rozmów telefonicznych, dwóch przesyłek faksowych lub mailowych, a jeżeli lot przeniesiono na następny dzień- zakwaterowanie wraz z transportem do miejsca zakwaterowania.

 

W razie wystąpienia opóźnień pasażerowie powinni zgłosić się do przewoźnika lotniczego, żeby uniknąć konieczności samodzielnego organizowania pomocy. Jeżeli jednak pomoc nie została zaoferowana, przewoźnik powinien zwrócić pasażerom poniesione koszty. Przy czym obowiązuje tu zasada że poniesione wydatki powinny być niezbędne, odpowiednie i rozsądne.

 

Dlatego też, nawet jeżeli początkowo zapowiadane opóźnienie jest niewielkie, warto zachować rachunki za zakupy związane z opóźnieniem, które mogą okazać się potrzebne przy reklamacji gdy opóźnienie wydłuży się mimo zapowiedzi.

 

Odszkodowanie pieniężne za opóźnienie

 

W przypadku dłuższego opóźnienia, które skutkowało tym, że do miejsca docelowego samolot dotarł z ponad 3-godzinnym opóźnieniem, pasażerowie mają prawo do odszkodowania, chyba że opóźnienie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. Kwoty odszkodowania kształtuje się następująco:

  • przy lotach do 1500 km, przysługuje rekompensata w wysokości 250 euro

  • przy lotach powyżej 1500 km, przysługuje rekompensata w wysokości 400 euro

  • przy lotach powyżej 3500 km, przysługuje rekompensata w wysokości 600 euro

Są to więc sumy pieniężne, o które warto z usługodawcą powalczyć.

 

Ograniczenie odpowiedzialności linii lotniczych

 

Należy przy tym pamiętać, że linie lotnicze mają obowiązek zapewnić opiekę i wypłacić odszkodowanie, tylko jeżeli opóźnienie powstało z ich winy. Nie odpowiadają one za siłę wyższą, za którą potraktować można np. nagłą zmianę pogody, strajk, czy też klęskę żywiołową.

 

Możliwość dochodzenia odszkodowania od organizatora turystyki

 

Jeżeli opóźnienie było na tyle duże, że wpłynęło na długość pobytu, klienci biura podróży mogą także zdecydować się na zgłoszenie przeciwko biuru podróży roszczeń wynikających z ustawy o usługach turystycznych. W przypadku wyceny tzw. zadośćuczynienia za zmarnowany urlop pomocna może okazać się tzw. tabela frankfurcka, która sugeruje, że w przypadku opóźnienia odlotu ponad 4 godziny, odszkodowanie może kształtować się na poziomie 5 % kwoty odpowiadającej jednemu dniowi pobytu, za każdą kolejną godzinę opóźnienia.

 

Warto zatem pamiętać , że w każdym wypadku doznania niedogodności w trakcie urlopu, na skutek zawinionego przez linie lotnicze lub organizatora turystyki opóźnionego wylotu, istnieje możliwość dochodzenia zapłaty odpowiedniej rekompensaty.  W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania ze strony tych podmiotów, istnieje także możliwość skierowania sprawy do sądu i uzyskanie orzeczenia, które pozwoli przymusić obowiązane podmioty do wypłaty należnej rekompensaty. 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
  • Facebook Basic Square

Tel: 788-220-136  |  kontakt@nietakiurlop.pl 

 Copyright ©  2017  nietakiurlop.pl