Please reload

Ostatnie posty

Opóźniony lot z Lesbos do Polski

9/8/2018

1/10
Please reload

Wyróżnione posty

Odszkodowanie za zaniedbany basen w hotelu

Wykupienie w biurze podróży wczasów często poprzedzone jest analizą co najmniej kilku ofert.

O wyborze konkretnej oferty nierzadko decyduje proponowana infrastruktura hotelu.

Dla niektórych osób szczególnie istotne jest, czy hotel posiada basen lub tzw. aquapark. Jeśli biuro podróży oferuje hotel z basenem, to klient ma uzasadnione powody by oczekiwać, że basen będzie czysty i bezpieczny. 

 

Jeśli po przybyciu do miejsca wypoczynku okazałoby się, że basen jest zabrudzony lub istnieją inne okoliczności, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają korzystanie z niego, to wówczas klient może domagać się od biura podróży odszkodowania.

 

  

 

Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w wyroku z dnia 9 listopada 2016 r.

(I C 160/16) w sprawie toczącej się przeciwko biuru podróży wskazał że Uczestnik podróży - klient ma prawo żądać od organizatora podróży wykonania umowy, to znaczy dostarczenia ustalonych świadczeń - przewozu, hotelu, realizacji programu imprezy itp. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez organizatora z powodu okoliczności, za które ten odpowiada, może dochodzić odszkodowania. Szkodą będzie niewątpliwie nieotrzymanie niektórych przewidzianych świadczeń bądź otrzymanie świadczeń niższej jakości. Dlatego też, w przypadku, gdy na miejscu okaże się, że infrastruktura hotelowa nie jest utrzymywana w należytym stanie, jak to zostało przedstawione w ofercie biura podróży, klient może zgłaszać organizatorwi turystyki odpowiednie roszczenia odszkodowawcze. 

 

Wedle tzw. tabeli frankfurckiej, kwota której można się domagać w przypadku, gdyby na miejscu nie było obiecanego basenu lub basen byłby zabrudzony, winna odpowiadać wartości ok. 10 - 20 % wartości zakupionych wczasów.  


 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
  • Facebook Basic Square

Tel: 788-220-136  |  kontakt@nietakiurlop.pl 

 Copyright ©  2017  nietakiurlop.pl