Please reload

Ostatnie posty

Opóźniony lot z Lesbos do Polski

9/8/2018

1/10
Please reload

Wyróżnione posty

Zgłoszenie nieprawidłowości biuru podróży

Informacja:

 

Poniższy artykuł został opublikowany przed dniem 1 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W związku z powyższym część zawartych w nim informacji przestała być aktualna.

 

 

 

Zawiadomienie o nieprawidłowościach

 

Z ustawy o usługach turystycznych wynika, że jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, to powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki (art. 16 ww. ustawy).

 

Należy zwrócić uwagę, że dokonanie powiadomienia jest działaniem, które klient powinien podjąć. Innymi słowy nie jest to jedynie uprawnienie klienta, lecz również pewnego rodzaju obowiązek.

 

 

Dzięki zawiadomieniu o nieprawidłowościach biuro podróży będzie miało szansę zapobiec dalszym nieprawidłowościom np. zmienić pokój, w którym zakwaterowano klienta. Brak zgłoszenia może być postrzegany jako działanie, świadczące o tym, że dana nieprawidłowość nie była dla klienta zbyt uciążliwa. Nadto, dokonanie zgłoszenia jest także istotne z punktu widzenia dalszych działań reklamacyjnych lub ewentualnego sporu sądowego. Należy mieć na uwadze, że jeśli klient chciałby uzyskać odszkodowanie od biura podróży, to na kliencie będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że biuro podróży nie wywiązało się z umowy.

 

Forma zawiadomienia o nieprawidłowościach   

 

Jeśli klient chce zawiadomić biuro podróży, że jest niezadowolony ze sposobu, w jaki biuro realizuje swoje obowiązki, to powinien zadbać o odpowiednią formę takiego zawiadomienia. Ustawa o usługach turystycznych przewiduje, że zawiadomienie powinno być dokonane „w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi”. Informacje o tym, jaki sposób będzie odpowiedni w danym przypadku najczęściej można ustalić poprzez analizę zawartej z biurem podróży umowy. Często stosowanym sposobem dokonywania zawiadomienia jest złożenie odpowiedniego oświadczenia rezydentowi reprezentującemu biuro podróży w miejscu pobytu klienta.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
  • Facebook Basic Square

Tel: 788-220-136  |  kontakt@nietakiurlop.pl 

 Copyright ©  2017  nietakiurlop.pl