Please reload

Ostatnie posty

Opóźniony lot z Lesbos do Polski

9/8/2018

1/10
Please reload

Wyróżnione posty

Tabela Frankfurcka

 

Niezadowoleni klienci biur podróży nierzadko rozważają możliwość wystąpienia do sądu celem dochodzenia odszkodowania. Elementem, który może mieć bardzo istotne znaczenie dla podejmowanej decyzji jest wysokość należności, którą potencjalnie będzie musiało wypłacić biuro podróży. Oszacowanie dokładnej szkody jest często bardzo skomplikowane, a czasami wręcz niemożliwe. W związku z powyższym decydując o wysokości zasądzanego odszkodowania sądy często posiłkują się tzw. „tabelą frankfurcką”.

 

Jak wyjaśniono w jednym z wyroków:

 

„Pod pojęciem tabeli frankfurckiej rozumie się orzeczenie 24. Izby Cywilnej LG F., w którym sąd ten, dostrzegając konieczność ujednolicenia orzecznictwa w zakresie odpowiedzialności organizatorów w przypadku umowy o podróż, wskazał wady podróży i procentową wysokość odszkodowania, jakie powinien otrzymać turysta.

W doktrynie i orzecznictwie instrument ten jest coraz częściej stosowany. Tabela ta ma charakter pomocniczy, nie można jej traktować jako wiążącej, ale jako instrument wynikający z pewnego doświadczenia, który można, przy braku przeciwwskazań, stosować w konkretnych przypadkach także w Polsce.

 

Na znaczenie ww. Tabeli wskazuje fakt powoływania się na ten dokument przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”[1]

 

 

Tabela frankfurcka dostępna jest tutaj.

 

 

 

[1] Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 22 września 2016 r., I C 507/14, Lex nr 2292872.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
  • Facebook Basic Square

Tel: 788-220-136  |  kontakt@nietakiurlop.pl 

 Copyright ©  2017  nietakiurlop.pl